Zboží dovážíme přímo od výrobců, popřípadě nakupujeme pouze od certifikovaných dovozců. Každá láhev je výrobcem opatřena etiketou o původu a pravosti zboží.

Za správný obsah alkoholu odpovídá výrobce. Vzhledem k tomu, že do prodeje nabízíme výrobky přímo od výrobců, popř. jimi pověřenými distributory, je jakákoliv manipulace s obsahem alkoholu vyloučena.

Destiláty a další alkoholické nápoje pochází pouze od renomovaných výrobců, popř. jejich smluvních distributorů. Před expedicí, resp. před lahvováním prochází nápoje přísnou laboratorní kontrolou na obsah metylalkoholu, těžkých kovů, a dalších nežádoucích přísad, což je u zboží mimo EU deklarováno certifikáty o provedené laboratorní analýze.

Jedná se vždy o subjektivní dojem. Tak jako někdo může láhev označit jako poloplnou a jiný jako poloprázdnou, tak je to i u chuťových a senzorických vlastnostech… Jedná se vždy o subjektivní dojem, který je mnohdy ovlivněn i dalšími vnějšími a vnitřními vlivy. Nicméně při uvádění chuťových a senzorických vlastností vycházíme jednak z údajů od výrobců, které si porovnáváme s údaji dostupnými na internetu (jedná o degustace renomovaných specialistů, popř. baristů).

Každá námi, do volného prodeje uvedená láhev, která obsahuje ochranné prvky proti zneužití a další údaje, jenž umožňují snadnou identifikaci a kontrolu daného výrobku i jeho dovozce. Je vyloučeno, abyste se v naší nabídce setkali s výrobkem, který by nebyl opatřen tímto kolkem.