Francouzská revoluce v roce 1789 hluboce poznamenala následnou historii Francie. Revoluce znamenala mimo jiné konec vlády absolutistické monarchie, přičemž byly zrušeny výsady šlechty a duchovenstva. Majetky jim byly vyvlastněny, což se dotklo i kláštera sv. Roberta. Toto rozsáhlé, kdysi prosperující hospodářství, skládající se z kaple, i na dnešní poměry elegantní budovy statku a vlastního pramene vody, o kterém se věřilo, že má léčivé vlastnosti, představovalo příjemné výletní středisko. Z tohoto místa, vyznačujícím se do vypuknutí revoluce pohodlným životem, zbyly následně po dobu několik staletí pouze trosky a stala se tak pouhým stínem toho, čím toto místo dlouhá staletí bývalo.


Polorozpadlý, zapomenutý, odsouzen k zániku…

Tak by se dala stručně popsat smutná perspektiva tohoto kouzelného místa, kdyby…

Když René-Luc Chabasse poprvé navštívil ruiny a přilehlé pozemky kláštera „Saint Robert", byl uchvácen nevšedním charakterem tohoto hospodářství, jež se samo nabízelo jako místo pro umístění výroby dvou značek koňaku pod prestižním označení AOP, konkrétně „Fins Bois" a "Borderies". Navzdory špatnému stavu staletých budov nacházejících se v centru hospodářství, se pan Chabasse rozhodl k neobvyklému projektu. Od tohoto rozhodnutí se hospodářství zanedlouho proměnilo v jedno velké staveniště, které si poradilo se vším, co ještě nestihl zdolat zub času. A tak znovu, po několika staletích, se podařilo vrátit hospodářství Saint-Robert jeho původní charakter a krásu, a tímto zmaterializovat mýtus o Fénixu vstávajícího z popela skrze vzkříšení hospodářství a značku koňak.

Jediné, v čem hospodářství "Saint Robert" doznalo změnu, bylo jeho označení. Z původního kláštera Saint Robert se stal St. Rob… Je to jednodušší a více dnešní. Fénix, mytologický pták spojen se znovuzrozením a posvátným ohněm, vyhrál ve všech zemích světa jako symbol vzkříšení a nesmrtelnosti, se stal přirozeným symbolem projektu. Tento symbol je přítomen na láhvích, přičemž tak nesmazatelným způsobem připomíná zajímavou historii tohoto místa.

Více na: http://www.cognac-strob.com/